Van Rossum, Chyla, Sanitrar i Czapska triumfują w Szczawnicy